İnşaat Mühendislerinin “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hk. Esaslar” (2007) Yönetmeliği ile ilgili Eğitimi

Uygulama Kurumu olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birimimiz İPKB arasında İSMEP kapsamında 8 Haziran 2007’de imzalanan protokolce Türkiye genelindeki inşaat mühendislerinin 6 Mart 2007’de yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”le ilgili gerekli eğitimleri almaları amaçlanarak eğitim dokümanı olarak hazırlanan kitapçık bölümler halinde aşağıdadır.

Eğitimin Temel Konuları:

-Deprem mühendisliğinde temel kavramlar
-Deprem etkisindeki binalarda hesap esasları
-Deprem etkisindeki betonarme binalar
-Deprem etkisindeki çelik binalar
-Deprem etkisindeki mevcut binaların değerlendirme ve güçlendirilmesi
-Deprem etkisindeki yığma binalar
-Örnek bölümü

Deprem Bögelerinde Yapılacak Binalar Hk. Esaslar (2007) Yönetmeliği Eğitimi:

İçindekiler

Bölüm 1

Bölüm 2